Collaborative Learning – Leren, Werken en Innovatie samenbrengen

Er vindt een verschuiving plaats van formeel leren naar informeel leren, van het klaslokaal naar het op het Internet zoeken naar kennis en voorbeelden om een actueel probleem op te lossen, dus een verschuiving naar online learning. Alleen speelt bij informeel leren de docent geen rol, terwijl er vaak wel behoefte is aan vakkundige begeleiding. De oplossing is collaborative learning en organisaties kunnen daar met behulp van social software effectief op inspelen.

Inhoud:

  • Formeel leren
  • Informeel leren
  • Xpages project bij ROC Mondriaan met ondersteuning van Lotus Loves People
  • Collaborative Learning
  • LotusLive en IBM Connections – moderne hulpmiddelen
  • Samenvatting
  • Referenties

Formeel leren

Formeel leren is het georganiseerd overdragen van kennis in de vorm van klassikaal of tegenwoordig ook wel online onderwijs. Het lesmateriaal is vooraf geproduceerd en er is een docent die de lesstof doceert. De lessen worden aangevuld met opdrachten.

Het voordeel van deze methodiek is dat in groepsverband wordt geleerd en de cursisten met elkaar en met de docent over de stof kunnen discussiëren.

Het nadeel is dat het de tijd kost om lesmateriaal te ontwikkelen.

Informeel leren

Bij informeel leren zoekt men zelf naar lesstof, artikelen en voorbeelden, meestal met behulp van het Internet. Ook wordt gebruik gemaakt van social media software waar men bekenden raadpleegt.

Het nadeel van deze methodiek is dat het lastig is met vakdeskundigen over de stof te discussiëren.

Xpages project bij ROC Mondriaan met ondersteuning van Lotus Loves People

In november 2010 heeft Lotus Loves People gedurende vier maanden studenten van de afdeling Techniek en ICT van het ROC Mondriaan ondersteund bij het toepassen van XPages-technologie voor hun “Ronde van Texel” project, het inmiddels internationaal beroemde catamaran evenement dat elk jaar in juni wordt gehouden.

Kerndocent Toby Jeltes van het ROC Mondriaan heeft een bijzondere visie op de overdracht en vergaren van kennis. Studenten krijgen hun kennis door opdrachten van klanten uit te voeren. Elk project heeft naast begeleidende docenten, twee studenten die al bepaalde technische kennis hebben opgedaan in eerdere projecten, aangevuld met twee newbies aan wie de kennis wordt overgedragen. De newbies zijn de rotten in het vak voor het jaar daarop.

De student presenteerde eens per twee weken zijn vorderingen aan docenten, medestudenten en coaches

Er wordt geen lesgegeven en de student zoekt onder andere op het Internet naar kennis en oplossingen.

In het geval van nieuwe technologieën betrekt men graag experts vanuit de praktijk erbij. In dit geval waren het de ervaren XPages consultants van Lotus Loves People partners in de rol van coach. De student presenteerde eens per twee weken zijn vorderingen aan docenten, medestudenten en coaches, die zo nodig aanwijzingen gaven in het geval van hindernissen.

Tijdens de aanvang van het project werd tevens gekozen voor een gemeenschappelijke online applicatie om de voortgang van het project te rapporteren en om tussentijdse problemen te ventileren en oplossingen aan te dragen. Dit werkte met name goed omdat de coaches dan ook tussendoor konden reageren. Vooral in de laatste fase van het project werd hiervan veel gebruikgemaakt. Nieuwe oplossingen werden dus automatisch vastgelegd en staan nu ter beschikking van toekomstige studenten.

Het is dus  informeel leren aangevuld met coaches en online faciliteiten voor samenwerking.

Collaborative learning

Het XPages project bij ROC Mondriaan geeft de richting aan naar collaborative learning. Het brengt het sociale aspect van het klassikaal onderwijs binnen het informeel leren. Informeel leren en online learning is op zich eenrichtingsverkeer. Formeel leren online is dit vaak ook; de docent vertelt zijn verhaal en er is meestal geen interactie, echter het is wel een opleidingstraject met een begin een een eind.

Collaborative learning heeft dat ook, maar de rollen zijn omgedraaid: de docent geeft geen les meer maar is de coach geworden

Collaborative learning heeft dat ook, maar de rollen zijn omgedraaid: de docent geeft geen les meer maar is de coach geworden. Het is de student, die zich zelfstandig voorbereidt op de lesstof en opdrachten, het resultaat  online presenteert in groepsverband en hierover discussieert met zijn coach, medestudenten en vakdeskundigen over zijn oplossingen en de problemen waar hij tegen aanloopt. Presentaties en oplossingen worden vastgelegd in wiki’s en blogs.

LotusLive en IBM Connections – moderne hulpmiddelen

De trend is “naar de cloud”. IBM heeft in dit verband het online product LotusLive dat goed voor collaborative learning te gebruiken is. Met LotusLive kan men online meetings organiseren, maar ook content in de vorm van files en bookmarks delen met (learning) communities. Deelnemers aan meetings kunnen volstaan met een gastaccount.

IBM heeft een tweede social business product IBM Connections, dat onder andere blogs, wikis’s en ideation in een Web 2.0 beveiligde werkomgeving aanbiedt en dat bijzonder geschikt is om kennis en leerstof van een organisatie vast te leggen.

Samenvatting

De traditionele rol van docent is aan het veranderen. Hij wordt de coach, die sessies organiseert waar studenten hun vorderingen presenteren, vragen kunnen stellen en discussiëren met medestudenten, docenten en vakdeskundigen over praktijkopdrachten en -situaties. Kennis en leerstof wordt in een samenwerkingsverband vastgelegd met ondersteuning van Web 2.0 sociale software zoals bijvoorbeeld IBM Connections.

Leren, werken en innovatie wordt op deze manier effectief geïntegreerd en vergroot de slagkracht van de organisatie

Door het iteratieve proces van collaborative learning vermeerdert dynamisch het kennisniveau van de organistatie. Leren, werken en innovatie wordt op deze manier effectief geïntegreerd en vergroot de slagkracht van de organisatie.

Lotus Loves People Partners verlenen assistentie bij het installeren, inrichten en het werken met LotusLive en IBM Connections.

Referenties

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: